Omarm de Tachrichim

Rouwdoeken en Jodendom

Een joodse uitvaartdienst worden over het algemeen veel rituelen, wetten en gebruiken die gebaseerd zijn op de Thora. Er zijn vier verschillende soorten jodendom: orthodox, conservatief, reconstructionistisch en hervormd, en de begrafenistradities verschillen tussen elk van hen.

Het Joodse geloof gelooft dat men het leven moet omarmen. In tegenstelling tot andere religies definieert het jodendom geen specifiek hiernamaals. Ze geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, de komende wereld en de opstanding van de doden, het leiden van een eerbiedig leven zal de ziel helpen bij het overlijden.

Deze overtuigingen blijven belangrijk in orthodoxe en conservatieve joodse culturen, maar sommige traditionele gebruiken zijn veranderd onder het hervormingsjodendom.

 

 

De rouwdoeken

‘Lewaja’ staat voor de gehele joodse uitvaart. Dit joodse gebruik komt vanuit de volgende gedachte: “Met lege handen komt men op de wereld en met lege handen verlaat men de aarde ook weer”. Ditzelfde grondbeginsel geldt ook voor de rouwdoek.

Joodse mensen zijn bij het overlijden bescheiden en kiezen over het algemeen het meest natuurlijke om weer terug te keren naar de aarde. We hebben speciaal voor de Joodse gemeenschap rouwdoeken in 100% natuurlijke materialen. Daarom is een pitjeskatoen of molton rouwdoek een perfect doek om in opgebaard te worden, het doek is ongebleekt, stevig en heeft een zuivere uitstraling. Een zo natuurlijk en sobere begrafenis staat bovenaan!

Uitzondering en feestdagen

Zaterdag wordt onder Joden als een heilige dag beschouwd en daarom vinden begrafenissen nooit plaats op de sabbat. Bovendien vinden uitvaartdiensten niet plaats op Joodse feestdagen. Onder andere Poerim het lotusfeest, Rosj Hasjana het joodse nieuwjaar, Jom Kippoer grote verzoendag.

Hoe gaat een Joodse begrafenis?

Een traditionele Joodse begrafenis vindt plaats binnen 24 uur na het tijdstip van overlijden, omdat het een teken is van respect voor de overledene. Veel moderne uitvaartdiensten zullen later plaatsvinden, zodat vrienden en familieleden allemaal aanwezig kunnen zijn. Er is geen openbare bezichtiging van de dierbare.

Een typische Joodse begrafenis gaat als volgt

 • rouwenden komen samen
 • Keriah, het ritueel, scheuren van het zwarte lint
 • Binnenkomst kapel
 • Vertellingen en gebeden
 • Lofrede
 • De familie van de overledene verlaat de kapel
 • Vervolgens verlaat de overledene de kapel
 • Begrafenisstoet naar de begraafplaats
 • Onder begeleiding naar naar het graf gebracht
 • Gebeden en het laten zakken van de kist
 • Grafceremonie en gebeden
 • The Mourner’s Kaddish, een herdenkingsgebed.
 • De dierbare bedekken met aarde

Wist je dat

Bij een Joodse begrafenis nooit bloemen of muziek is? Dit gaat hand in hand met de gedachte dat we zonder spullen op de aarde zijn gekomen.

Er altijd gedachte of gebid gedaan wordt. Eenmaal aangekomen bij het graf laten de dragers de overledene zakken en gooit de familie drie scheppen zand op de kist en spreken ze de volgende zin uit: “De stof keert terug naar de aarde, waaruit ze ontstaan is; de ziel echter keert terug tot God, die haar gegeven heeft”.

Op de meeste joodse begraafplaatsen de overleden personen richting de Tempel van Jeruzalem wordt begraven? Dit doen ze omdat de doden ter opstanding in Jeruzalem begint.

Als teken van rouw wordt voor de begrafenis een scheur gemaakt in een kledingstuk van de meest betrokken nabestaanden. Dit is afgeleid van het moment dat aartsvader Jakob, na het horen over het nieuws dat zijn zoon Jozef was verscheurd door een wild dier, een kledingstuk verscheurde. Nu zullen de meeste een zwart lint op hen hebben gespeld en die verscheuren.

Er steentjes op Joodse begraafplaatsen worden neergelegd? Door een steentje te leggen laten de nabestaanden zien dat ze het graf heeft bezocht en de overledene heeft herdacht. De oorsprong van dit gebruik stamt nog uit de tijd toen het Joodse volk een Nomadisch bestaan leidde.